طراح و مجری

طراح و مجری پوشش های محافظ در برابر حریق، کامپوزیت، رنگ و اپوکسی

ساختمان

پوشش های مقاوم دربرابر حریق در حوزه ساختمانی و نفت و گاز وپتروشیمی

ساخت و ساز

مشارکت در ساخت و پیمانکار ساخت

جداسازی

محصولات کامپوزیتی

رنگ آمیزی

پوشش های صنعتی انواع رنگ های صنعتی و ساختمانی

الکتریسیته

تاسیسات

دکوراسیون

آب بندی مخازن, آجر و کاشی ضد اسید

01

طراحی

طراحی بر اساس نیاز و استانداردها

02

اجرا

پیاده سازی و اجرای مراحل مورد نیاز

03

تائیدیه

دریافت تائیدیه طبق الزامات

04

تحویل

تحویل به کارفرما طبق خواسته و استاندارد

خدمات بیشتر

طراح و مجری پوشش های محافظ در برابر حریق، کامپوزیت، رنگ و اپوکسی

56

پروژه ها تکمیل شده

360

کارگران شاغل

42

تاییدیه ها